Be in control
European Accessibility Act

Wat is de European Accessibility Act (en wat betekent die voor uw bedrijf)? 

European Accessibility Act

Ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders hebben een beperking. De European Accessibility Act moet ervoor zorgen dat producten en diensten toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht iemands beperkingen. Dat geldt ook voor documenten die u met klanten deelt. Maar hoe zorgt u ervoor dat schermlezers met deze documenten overweg kunnen? 

Bij het bouwen van websites en apps houden ontwikkelaars steeds vaker rekening met visuele en andere beperkingen. Een manier om dit te doen is door code toe te voegen die het mogelijk maakt dat schermlezers – apparaten die door mensen met een visuele beperking worden gebruikt – tekst hardop voorlezen. Nieuwe wetgeving gaat dergelijke stappen nu verplichten. 

Ook de documenten die u met klanten deelt, moeten toegankelijk zijn. Denk aan pdf’s met gebruikersinstructies, rekeningafschriften of klantvoorwaarden; allemaal moeten ze door mensen met een beperking kunnen worden begrepen. En daar zit een technische uitdaging.  

Wat is de European Accessibility Act?

De European Accessibility Act (EAA, in Nederland ook wel Europese Toegankelijkheidswet genoemd) is wetgeving die door de Europese Unie is aangenomen met als doel een breed scala aan producten en diensten toegankelijk te maken voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Dit moet hun inclusie in de samenleving bevorderen en hun onafhankelijkheid vergroten. 

Voordat we ingaan op de details van de wet, bent u waarschijnlijk nieuwsgierig of de EAA van toepassing is op uw organisatie. Spoiler alert: die kans is erg groot. De EAA bestrijkt vitale onlinediensten zoals e-commerce, bankieren en de verkoop van ov-kaarten. Naast overheidsorganisaties richt de wet zich op organisaties: 

• met 10 werknemers of meer; 

• of een jaarlijkse omzet van 2 miljoen euro of meer. 

Kortom, de overgrote meerderheid van de bedrijven zal moeten voldoen aan deze wetgeving. 

De wet bestrijkt verschillende belangrijke gebieden, waaronder digitale technologieën (zoals websites, mobiele apps en documenten), geldautomaten en bankdiensten, e-books, e-commerce en vervoer, en stelt minimale toegankelijkheidseisen vast waaraan deze diensten en producten moeten voldoen.  

Meer dan een lastige verplichting 

Hoewel de richtlijn zelf geen specifieke regels bevat die websites en apps moeten volgen, verwijst de wettekst naar de EN 301 549-standaard van de Toegankelijke ICT-Aanbestedingstoolkit (Accessible ICT Procurement Toolkit). Dit document verwijst op zijn beurt naar de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), versie 2.1. Dit is de industriestandaard voor toegankelijke websites en apps. De kern van deze regels is dat teksten en afbeeldingen geschikt moeten zijn voor schermlezers en bediend kunnen worden met de Tab-toets. Videomateriaal moet ondertiteling bevatten. 

De EAA kan overkomen als de volgende moeilijke verplichting, maar het heeft een positieve kant! Immers, door deze veranderingen door te voeren kunnen ook die 1,7 miljoen Nederlanders met een beperking producten of diensten bij u kopen. Een extra voordeel: door de richtlijnen voor videocontent te volgen, zijn websites ook toegankelijk voor mensen die een video zonder geluid of in een drukke omgeving willen kijken. 

European Accessibility Act in Nederland 

Zoals gebruikelijk bij Europese wetgeving, wordt de EAA vertaald naar nationale wetgeving voor de verschillende lidstaten. In Nederland zal de EAA van kracht worden als de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten. Nu is al duidelijk dat overtreding van de wet kan leiden tot het opleggen van een last onder dwangsom of een boete, maar de details worden later aangekondigd. Zes toezichthoudende instanties, die ervoor moeten zorgen dat bedrijven zich aan de toegankelijkheidsvoorschriften houden, stellen momenteel regels op. 

Volgende stappen… 

De nieuwe wet treedt in werking op 28 juni 2025. Dat duurt nog even, maar het is verstandig om nu al stappen te ondernemen: 

• Allereerst is dit het juiste moment om uw websitebeheerder te bellen. Voldoen uw website en apps al aan de WCAG, de toegankelijkheidsrichtlijnen die door de nieuwe wet officiële status hebben gekregen? De kans is groot dat uw websitebeheerder al rekening heeft gehouden met de WCAG, maar wellicht zijn er nog wat puntjes op de i nodig. 

• Een belangrijk onderdeel van toegankelijkheid bestaat uit de documenten die u met klanten deelt. Denk aan pdf’s met gebruikersinstructies, rekeningafschriften of klantvoorwaarden. Met de Automated Output Accessibility add-on kan OpenText Output Server grote volumes digitale documenten op de juiste manier omzetten. De documenten worden toegankelijk gemaakt door tabellen, secties, velden en afbeeldingen te identificeren, alternatieve tekst in te voegen en toepasselijke tags toe te passen. Op die manier kunnen de documenten worden genavigeerd en gelezen door ondersteunende technologieën. 

Zoals gebruikelijk biedt OpenText praktische oplossingen voor complexe kwesties, of ze nu voortkomen uit een nieuwe wet of nieuwe wensen van klanten. De mate van succes die u met OpenText behaalt, hangt echter af van de implementatie ervan. Eerder schreven we al over onze unieke cloudimplementaties (de code ‘door de wasstraat’). Maar we laten u ook graag persoonlijk zien hoe OpenText Output Server werkt, via een op maat gemaakte demo bij u op kantoor. We begrijpen dat uw tijd waardevol is, dus onze OpenText Experience Sessions duren doorgaans niet langer dan 2 uur. 

Deel dit artikel:

Meld je aan voor een OpenText Experience Session

Scroll naar boven
tcf logo